I den kommende tid går vi ind i den absolutte højtid for firmajulefrokoster, hvor store som små firmaer landet over bruger en mindre formue på at holde fester for deres ansatte. Hvordan firmaer vælger at holde deres fester, er dog meget forskelligt fra firma til firma. Nogen mødes i store haller og afholder sammen med en masse andre firmaer ved langborde. Andre tager på hotelophold, mens andre igen afholder det på virksomheden med mad ude fra. 

Firmajulefrokoster har blandt mange et lidt blakket ry, for at være en begivenhed, hvor folk bliver for fulde, og får sagt eller gjort nogle ting, som de ikke kan stå ved om mandagen. Det er derfor langt fra altid noget der ender lykkeligt. Af samme grund er det heller ikke alle, der ser frem til firmajulefrokosten, som det burde være, nemlig en kæmpe fest, hvor man hygger sig med sine kollegaer.

 

Hvorfor holder man julefrokost?

Ledelsen i firmaer kan med fordel stille sig nogle spørgsmål som ”hvorfor holder vi julefrokost, og for hvis skyld er det egentlig?”.  Følgende citat er taget fra event bureauet Event Republic, og opsummerer meget godt, hvad formålet med en firmajulefrokost bør være.

Det er ofte ved arrangementer som julefrokoster, at medarbejderne virkelig kan mærke, at der bliver sat pris på dem, og at virksomheden også gør noget for dem.”

Hvis de ansatte kan mærke, at der ikke er taget hensyn til dem i overvejelserne, kan de let føle sig ladt en smule i stikken. Hvis der er stor aldersspredning i en virksomhed, kan det være svært både at skulle tilgodese ældre og unge, da det ikke altid er de samme ting, der fanger interessen. Det kan derfor være en god ide at have en julefrokost, der er delt op i etaper, hvor der er muligt at være med så længe som man har lyst, og springe fra når man har lyst.

 

Husk på forskellene

Noget af det som mange firmaer har en tendens til at glemme er, at det sjældent er alle, der synes de samme ting er lige fantastiske. Kommer man fra et andet land med andre traditioner, kan det være overvældende at blive kastet ind i en helt traditionel dansk julefrokost med overflod af sild, snaps og øl. Det er med andre ord en god ide, at overveje lidt hvordan det hele skal forløbe, og hvem der skal deltage.

 

Skal chefen være med?

I nogen virksomheder er der den holdning, at chefen ikke skal være med til ud på de sene timer. Som nævnt indledningsvist er julefrokosten nemlig ofte en ramme for at der kommer nogle ”sandheder” på bordet. Der er også nogen der blot mener, at chefen ikke bør være der, fordi de ansatte bør kunne ”tale frit” og ikke føle sig hæmmet af at der er overordnede til stede.

Har man denne holdning i virksomheden, er det dog ofte et tydeligt tegn på, at der er noget der er grundlæggende galt i kulturen og en julefrokost vil næppe ændre dette til hverken det værre eller bedre.

En firmajulefrokost bør være for alle i firmaet uanset alder og stilling – og med det er det blot tilbage at ønske en glædelig julefrokostsæson.